Kontorbygg i Philip Pedersens vei 11, Lysaker

I Philip Pedersens vei 11 på Lysaker bygger vi nå ut de siste profileringstomtene langs E18, rett utenfor Oslo-grensen. Fortsatt er 1500 kvm ledig i øverste etasje! Miljøbygget PP11 har meget god tilgjengelighet og får en unik profilering ut mot E18.

PP11 har enkel adkomst via gangvei fra Lysaker stasjon. Busser går hyppig i umiddelbar nærhet. Bygget er også svært godt tilrettelagt for sykkel. 

Et optimalt bygg for brukerne

Philip Pedersens vei 9 og 11 er begge utviklet av NCC Property Development og tegnet av Henning Larsen Architects. Målet med prosjektene har vært å utvikle bygg som fungerer optimalt for brukeren og som er tilpasset fremtidens krav til arbeidsplasser, fleksibilitet og effektivitet.

PP11 er det beste verktøy for din bedrift. Fellesfunksjonene, arkitekturen og de grønne omgivelsene gjør PP11 til et innbydende og trivelig sted å være for alle ansatte og besøkende. 

Nemko flytter inn i PP11

I PP11 vil Nemko vil ha sitt nye hovedkontor. I bygget på fire etasjer vil Nemko ha laboratorium/testrom i 1. og halve 2. etasje, samt kontorer i resterende del av 2. og hele 3. etasje.

Det vil bli opprettet et grønt uteområde mellom PP11 og PP9, der det blant annet vil finnes en gangvei/løpebane som knytter eiendommen opp mot den bakenforliggende fotballbanen og den eksisterende turveien. Dette arealet vil være tilgjengelig for både kontorbrukere og allmennheten. 

Strenge miljøkrav

For å redusere miljøbelastningen i byggefasen, blir det overvåket og rapportert avfall, energi- og vannbruk som kommer fra aktiviteter på byggeplassen. Byggeplassen er en «grønn byggeplass», som blant annet innebærer retningslinjer for luft- og vannforurensning, miljøvennlig materialbruk, innkjøp av byggematerialer og energibruk i perioden.

Materialene som er valgt i prosjektet er basert på produkter med lave emisjoner, som bidrar til et sunt og godt innemiljø. Det er installert vannbesparende utstyr for toaletter, kraner og dusjer samt teknisk utstyr og belysning med lavt energibruk.

Les mer om nabobygget PP9

Planløsning 4. etg
Eksempel på planløsning i 4. etg. 1.500 kvm er ledig. Arealet kan enkelt deles opp.
Eirik Yttervik small
Eirik Yttervik

Head of Sales, NCC Property Development

Marthe_Utmo
Marthe Utmo

Utleiesjef, NCC Property Development

Fakta
  • By: Oslo
  • Prosjekttype: Kontor
  • Prosjektfase: Til leie
  • Prosjektstatus: 1.500 kvm ledig i øverste etasje
  • Byggestart: 2017
  • Innflytningsdato: 2019
  • Arkitekt navn: Henning Larsen Architects

Vil du vite mer - kontakt oss!

Les mer om vår personvernspolicy