Stikningssjef

Søknadsfrist: 2019-08-25 - Oslo

Forretningsområdet NCC Infrastructure er en nordisk organisasjon som har spesialisert seg på bærekraftige løsninger innen infrastruktur, anleggsarbeid og grunnarbeid. Gjennom kundetilpassede konsepter og moderne arbeidsmetoder kan vi tilby en spennende jobb i et utviklende miljø.

Divisjon Civil Engineering Norway er en del av forretningsområdet NCC Infrastructure, og er en betydelig aktør innen utvikling og gjennomføring i alle typer anleggsprosjekter. Våre prosjekter omfatter blant annet veianlegg, jernbane, broer, kaier, tunneler, industri-/kraftanlegg og idrettsanlegg. Vi har også mindre prosjekter innenfor anlegg, VA og drift- og vedlikehold.

Vår stikningssjef for Civil Engineering i Norge går av med pensjon ved årsskiftet, og vi søker derfor en ny ansvarlig for å drifte og utvikle dette viktige fagområdet. Denne stillingen passer for deg som har en sterk teknisk interesse og som liker å jobbe med både utvikling av medarbeidere og fag.

Dine nye utfordringer:

Som stikningssjef er du divisjonens fagansvarlig for stikning, masseberegning og dokumentasjon, samt ansvarlig for å skaffe tilveie og forvalte riktig utstyr og programvare. Vi er per i dag ca. 40 stikningsingeniører i divisjonen, fordelt på stikningsledere og stikningsingeniører. Stikningssjefen skal være en proaktiv tilrettelegger og diskusjonspartner for stikningsmiljøet i divisjonen og holde tett kontakt med regionsjefer og prosjektledere relatert til fagressurser. Dette betyr også involvering i rekruttering, samt å arrangere kurs og nettverkssamlinger og generelt være en pådriver for faglig utvikling.

Ansvar for innkjøp og forvaltning av måleutstyr som kikkerter, lasere, maskinstyring og annet spesialutstyr hører inn under stillingen. Hvilke instrumenter som skal brukes for å løse oppgavene ute i prosjektene er stikningssjefens ansvar, i samspill med våre dyktige stikningsledere og stikningsingeniører.

Oppstartsfasen av våre prosjekt er en avgjørende fase hvor stikningssjefen skal engasjerer seg, både faglige og vedrørende bemanning av stikningsressurser.

Dine kvalifikasjoner:

Vi søker en person som har flere års erfaring med anleggsstikning og som stikningsleder, eller annen ledelse på anleggsprosjekt. Minimum ingeniør eller bachelorutdannelse. God kjennskap til BIM, bruk av modeller og de stikningsprogrammer som er vanlige i Norge, som for eksempel Gemini Terreng. Vår fremtidige stikningssjef må ha erfaring med masseberegning og dokumentasjon, samt god erfaring med bruk av relevante dataverktøy.

Vi ønsker en strukturert og motiverende leder som kan drive og utvikle stikningsfaget på en fremtidsrettet måte, ved å utvikle kompetansen til stikningsingeniørene, ta i bruk ny teknologi og sikre at prosjektene våre får høy kvalitet på leveransene. 

Vi søker deg som er engasjert og har gode lederegenskaper. Hos NCC tilbys du en plass i en organisasjon med et gjennomtenkt verdigrunnlag, høy miljøbevissthet og en sterk vilje til å lykkes. Vi er stolt av å kunne tilby våre medarbeidere gode utviklingsmuligheter, konkurransedyktige betingelser og et dynamisk, engasjert og faglig spennende arbeidsmiljø. Rollen vil være tilknyttet NCCs hovedkontor på Brynseng i Oslo, men vil kreve noe reising og tilstedeværelse ute i prosjekter og regioner.

Interessert?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål vedrørende stillingen: Marianne Brudevold Eek, Leder strategi og utvikling, tlf. +47 911 41 834, Trond Håvard Brunes, HR Sjef, +47 922 61 122, eller Christina Johansen, HR-spesialist, tlf. +47 976 67 111.

Vi imøteser en kortfattet søknad med CV via vårt søknadssystem.

Søknadsfrist: 25. august 2019

NCC er ett av Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning på SEK 57 milliarder og over 16.500 ansatte i 2018. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!


Søk her

Kontaktpersoner:

Marianne Brudevold Eek
Leder strategi og utvikling, Division Civil Engineering
+47 911 41 834

Trond Håvard Brunes
HR Manager, Division Civil Norway
+47 922 61 122