Senior Business Controller

Søknadsfrist: 2019-08-09 - Oslo

NCC er et av de ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskapene i Nord-Europa med en omsetning på 57 mrd SEK og 16 500 ansatte. Med den nordiske regionen som kjernemarked opererer NCC over hele verdikjeden med utvikling og bygging av boliger og næringseiendommer. NCC bygger også industrianlegg, offentlige bygninger, veier, anlegg og annen infrastruktur. I Norge har NCC virksomhet innenfor bygg og anlegg, industri og eiendomsutvikling. 

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

SENIOR BUSINESS CONTROLLER 

Til forretningsområdet NCC Property Development (PD) søker vi en forretningsorientert Business Controller som kan ta ansvar for drift og utvikling av PD Norges økonomifunksjon. Stillingen inngår i ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør.

NCC Property Development er et forretningsområde i NCC-konsernet som utvikler, leier ut og selger kommersielle eiendommer i definerte vekstområder. NCC Property Development omsatte for cirka 2,1 milliarder i 2018 og har 100 medarbeidere i Norden. Segmentene er kontor, logistikk og handel. I Norge består vi av 10 dedikerte ansatte som jobber med spennende eiendomsprosjekter.

Rollen har overordnet ansvar for NCC Property Developments økonomi- og finansfunksjon og å bidra til at vi når våre ambisiøse mål.

Arbeidsoppgavene inkluderer:

 • Forretnings- og ledelsesstøtte, inkl. transaksjoner og finansiering
 • Ansvar for analyser og for å drive budsjett- og prognosearbeid
 • Utrede, utvikle og drive forretningsmodeller i henhold til markedets etterspørsel og endringer
 • Delta og bidra i prosjekters tidlige fase med kalkyler og analyser
 • Være sparringspartner i hele forretningsforløpet, inkludert risiko- og mulighetsvurdering
 • Delta og bidra i styrearbeid og investeringsråd for PD Norge og tilknyttede selskaper 
 • Overordnet ansvar for regnskapsfunksjonen. Rapportering og administrasjon tilknyttet dette må påregnes
 • Koordinere og delta i IT-prosjekter knyttet til økonomifunksjonen 

Den rette kandidaten har:

 • Høyere økonomisk utdanning 
 • Minimum 5-8 års erfaring med Business Controlling, budsjettering og rapportering i komplekse virksomheter
 • Erfaring fra bygg- og eiendomsbransjen
 • Erfaring fra dialog med banker/prosjektfinansiering
 • Erfaring med strategisk planlegging og målsetting
 • Erfaring med prosjektering, inklusive risikostyring
 • God IT- og systemkunnskap   

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som er grunnleggende trygg, har høy arbeidskapasitet og evner å skape innflytelse. Du er nytenkende, positiv og etterrettelig. I rollen vil det være viktig at du er proaktiv og utfordrer organisasjonen konstruktivt. Du evner å kommunisere komplekse problemstillinger på en god og forståelig måte.

NCC Property Development kan tilby et attraktivt faglig miljø i en internasjonal profesjonell organisasjon. Stillingen er lokalisert i moderne lokaler på Brynseng.

For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med våre rådgiver i Navigio, Nicholay Tehrani, tlf. +47 907 69 894. 
Klikk på denne linken for å sende søknad/CV.

Vi ser frem til å motta din søknad snarest. Søknader blir vurdert fortløpende fra august 


Kontaktpersoner:

Nicholay Tehrani
Navigio
+47 907 69 894
nicholay.tehrani@navigio.no